2017-02-06

MAJĄTEK

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

 

ŚRODKI TRWAŁE

 

GRUPA 1-2

BUDYNKI I BUDOWLE   37.135,06 ZŁ

GRUPA 3-6

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY   915.154,78 ZŁ

GRUPA 7

ŚRODKI TRANSPORTU   21.960,00 ZŁ

GRUPA 8

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 552.861,71  ZŁ

 

OGÓLNA WARTOŚĆ MAJATKU NETTO 1.527.111,55 ZŁ