2017-02-06

MAJĄTEK

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

 

ŚRODKI TRWAŁE

 

GRUPA 1-2

BUDYNKI I BUDOWLE   38.327,98 ZŁ

GRUPA 3-6

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY   1.255.514,98 ZŁ

GRUPA 7

ŚRODKI TRANSPORTU   30.750,00 ZŁ

GRUPA 8

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 280.857,84  ZŁ

 

OGÓLNA WARTOŚĆ MAJATKU NETTO 1.605.450,80 ZŁ