2017-02-17

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Interesanci mogą załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach w następujący sposób:

  • złożyć pismo w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
  • przesłać pismo za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Centrum Kulturalno-Edukacyjne, ul. 3 Maja 36A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,
  • przesłać pismo za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mokcl.pl,
  • przesłać pismo za pośrednictwem skrzynki ePUAP (w celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownia na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP, wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3MB).

Odpowiedzi udziela się tą sama drogą co złożone pisma, chyba że interesant wskaże inaczej.

Szczegółowych informacji dotyczących załatwianej sprawy udzialają upoważnieni pracownicy MOK od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Osoby zainteresowane bezpośrednim kontaktem z Dyrektorem MOK, proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu za pośrednictwem sekretariatu - tel. 32 4311 634 w. 12.

MOK zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na niezamawiane oferty, SPAM oraz oferty pracy niadekwatne do aktualnie prowadzonego naboru.